SM0EPM's hemsida

Radioamatörernas jargong

Radioamtörernas trafik, särskilt på telegrafi, eller CW som man kort brukar säga, innehåller ofta en hel rad förkortningar. Vanliga ord förkortas och används tillsammans med koder som hämtats ur listan över de internationella Q-förkortningarna. I nedanstående tabell kan Du hitta de valigast använda Q-förkortningarna. Med ett frågetecken efter koden ställer man en fråga, t ex QRL? och som betyder "Är den här frekvensen upptagen?"

Innehåll:


Radioamatörernas vanligaste Q-förkortningar

QRA Min station heter ...
QRG Er frekvens är ...
QRH Er frekvens varierar.
QRI Er sändningston är: 1-God 2-Varierande 3-Dålig
QRK Jag uppfattar era signaler: 1-Mycket dåligt 2-Dåligt 3-Ganska bra 4-Gott 5-Utmärkt
QRL Jag/frekvensen är ledig.
QRM Jag har störningar
QRN Jag har atmosfäriska störningar
QRO Öka sändarens effekt
QRP Minska sändarens effekt
QRQ Öka sändningshastigheten på CW
QRS Minska sändningshastigheten på CW
QRT Avbryt sändningen
QRU Jag har inget (mer) till er
QRV Jag är klar för förbindelse
QRX Jag anropar er (tidsangivelse)
QRZ Ni anropas av ...
QSB Er signalstyrka varierar (fading)
QSK Jag kan höra er mellan mina tecken
QSL Jag kvitterar (med QSL-kort)
QSO Jag har förbindelse
QSP Jag vidarebefordrar meddelande
QSY Jag byter till annan frekvens
QTC Jag har meddelande till er
QTF Min antennriktning är ...
QTH Min position är . . .

Andra vanliga förkortningar och uttryck

73's bästa hälsningar (hälsningsfras)
88 love and kisses (hälsningsfras)
agn again/igen
AM amplitudmodulering
aurora norrsken, användes för att reflektera radiovågor mot
b4 before
barfota utan slutförstärkare, utan slutsteg
BCNU be seing you / vi ses
beam riktantenn
bugg elektronisk telegrafnyckel
CUAGN call you again / vi hörs igen
CUL call you later / jag ropar senare
CW telegrafi
DX långdistansförbindelse
FM frekvensmodulering
GA God eftermiddag/Good afternoon (på telegrafi)
GE God kväll/Good evening (på telegrafi)
GM God morgon/Good morning (på telegrafi)
GP ground plane antenn
ham radioamatör
handpump manuell telegrafnyckel
HIHI skratt (på telegrafi)
lid dålig radioamatör
ltr later / senare
LW longwire antenn / trådantenn
meteorscatter låta radiosignaler reflekteras i det joniserade spår som bildas vid meteorers inträde i atmosfären
månstuds låta radiosignaler reflekteras tillbaka till jorden via månen
OM old man / manlig radioamatör
PA Power amplifier / slutsteg, slutförstärkare
packet digital radioförbindelse, en sorts amatörradions e-mail
rag chew prata strunt eller om allmänna ting
rig radioanläggning, sändare mottagare samt kringutrustning
RPO rävjakt, radiopejlorientering (tävling)
RTTY radio teletype, fjärrskrift, radioamatörernas "telex"
RX mottagare
rävjakt radiopejlorientering (tävling)
skip hopp som radiovågor gör vid "studs" i ledande skikt i atmosfören
SSB single side band/enkelt sidband
stående våg elektriskt fenomen som uppstår när en sändarantenn inte är idealt anpassad till sändaren
SWR Standing Wave Ratio / stående våg förhållande (bäst när det är litet)
test contest / tävling
RTX transciever, hopbyggd sändare och mottagare
TX sändare
XTAL kristall, används för att styra sändare och för att generera frekvensstabila signaler i mottagare
XYL ex-young lady / gift kvinnlig radioamatör eller manlig radiomatörs hustru
YL young lady / ogift kvinna eller kvinnlig radioamatör
överton barn till radioamatören

Namn: Ebbe Kvist
Adress: Björnskogsgränd 145
Ort: 162 46 Vällingby
epost:SM0EPM@ebbe.nu
Senaste uppdatering: 2015-08-28
Valid HTML 4.01 Transitional