SM0EPM's hemsida

Morsealfabetet

Morsetelegrafi - ett effektivt trafiksätt

Om du besitter kunskaper i morsetelegrafi har du tillgång till ett mycket effektivt trafiksätt. Med små effekter går det att genomföra QSO med stationer under dåliga förhållanden. Att "köra CW" på kortvåg är i många fall nyckeln till den kontakt man söker, vågutbredningsförhållandena kan ibland vara så dåliga att det bara är CW som uppfattas i bruset.

Innehåll:

Ju yngre desto lättare

Om Du funderar på att lära dig morse - eller CW (continuous wave) som radioamatörerna säger - så gör det så snart du kan. All inlärning går snabbare ju yngre man är. Vänta inte till senare om du känner dig motiverad!

Kurser i telegrafi

Det bästa är att följa en kurs i morse, men många väljer självstudier. Kurser i morsetelegrafering anordnas på många håll av bl a FRO (frivilliga radioorganisationen) och lokala radioamatörföreningar. Man kan köpa studiematerial inkluderande kassettband med träningstexter från olika håll. Radioklubben Leksands Amatörradioklubb erbjuder gratis nedladdning av en telegrafikurs på internet.

Språket

Morsetelegrafi kan liknas vid ett helt nytt språk som skall läras in. Det tar sin tid att lära hjärnan att uppfatta signalerna rätt. Sen skall handen kunna behärska telegrafinyckeln också vid sändning. Det anses allmänt att man normalt behöver minst 50 timmars träning i morsetelegrafering för att klara av att hantera sändning och mottagning i 40-takt (40 tecken per minut). Dessa 50 timmar bör vara utspridda över tiden så att man tränar högst 2 till 4 timmar om dagen men mist 2 timmar i veckan. Morsealfabetet består av en kombination av långa och korta teckendelar som i en viss följd motsvaras av en bokstav, siffra eller skiljetecken. En kort teckendel är en tredjedel av en lång teckendel. Ett "p" signaleras så här: "kort lång lång kort" eller " .--. ". Man skiljer inte på gemena och versaler (små och stora bokstäver).

Morsealfabetet:

1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----
A .-
B -...
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G --.
H ....
I ..
J .---
K -.-
L .-..
M --
N -.
O ---
P .--.
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ..-
V ...-
X -..-
Y -.--
Z --..
Å .--.-
Ä .-.-
Ö ---.
. .-.-.-
, --..--
/ -..-.
( -.--.
) -.--.-
@ ...-.- (klart slut)
Ü ..--
= -...- (åtskillnads-/likhetstecken)
- -....- (bindestreck)
startsignal -.-.-
avslutning .-.-.
felslag ........
Vänta .-...
SOS ...---... (nödsignal)

Namn: Ebbe Kvist
Adress: Björnskogsgränd 145
Ort: 162 46 Vällingby
epost:SM0EPM@ebbe.nu
Senaste uppdatering: 2016-01-30