SM0EPM's hemsida

Kort om amatörradio

Vad gör radioamatörer?


En radioamatör, eller sändareamatör som det brukade kallas förr i världen, ägnar sig åt att sända och ta emot meddelanden via radio. Att vara "amatör" i den här meningen betyder inte att vara dålig eller okunnig, det betyder att man ägnar sig åt verksamheten utan att tjäna pengar på det.

QSL-kort,  
exempel Den mest typiska sysselsättningen för en radioamatör är att med hjälp av sin utrustning komma i kontakt med likasinnade personer och med dem utbyta tankar och idéer om hobbyn eller annat av personligt intresse. Det är kutym att utväxla s k QSL-kort med varandra som bekräftelse på att man haft en radioförbindelse. QSL-kort från främmande stationer i sällsynta länder blir personliga rariteter för radioamatören. Här bredvid visas ett QSL-kort från en radioamatörexpedition till den lilla ön Märket i Ålands hav.

Många olika grenar

Radioamatörhobbyn är huvudsakligen en teknisk hobby. Det finns många olika grenar som amatörerna utövar. Att själv konstruera den egna sändaren och mottagaren var vanligare förr. I dag får man mycket för pengarna när man köper färdigbyggt. Trots detta så bygger många radioamatörer själv ofta enklare utrustning och sändare för mindre sändareffekter.

Själva radiotrafiken inbjuder till olika trafiksätt. Man kan telegrafera (köra CW), prata, skicka bilder, t o m sända TV. Många ägnar sig åt s k "packet radio" som är ett slags radioburet internet för radioamatörer. En hel rad med specialintressen florerar. Det går att pröva på att studsa med radiosignalen på månen eller att prata med mobila radioamatörer via relästationer (repeaters), som finns utplacerade i nästan hela landet. Det finns också satelliter som innehåller relästationer som amatörerna använder. På senare tid har de s k "digitala moderna", den digitala trafiken rönt ett allt större intresse, t ex kan internet användas som mellansteg i radiotrafiken.

Tävlingar radioamatörer emellan har naturligtvis utvecklats. Contests innebär att man skall under en begränsad tid skall försöka kontakta så många motstationer i så många länder som möjligt. Rävjakt, eller radiopejlorientering är en utomhusbetonad sport som går ut på att orientera sig fram till gömda radiosändare i terrängen med hjälp av en bärbar pejlmottagere.

Vågutbredningsstudier

Resultatet av många radioförbindelser kan sammanfattas och utvärderas. Det forskas mycket om radiovågornas utbredningsförhållanden och de faktorer som styr utbredningen. Radioamatörer deltar i sådana utvärderingar och experiment.

Klubbar och föreningar

Det finns ca 8000 radioamatörer i Sverige och kanske 6 milj totalt i världen. På större orter finns klubbar och föreningar. Föreningen Sveriges Sändareamtörer, SSA, organiserar sändareamatörerna i Sverige. Besök SSA's hemisda. SSA har också ett rikt urval av informationsmaterial som kan rekvireras gratis från kansliet. På SSA's hemsida finns telefonnummer och snail mail adress.

Tillstånd

För att få utöva radioamatörhobbyn måste man ha tillstånd både att inneha radiosändare och att använda den på de frekvenser som radioamatörerna får använda. Post och Telestyrelsen är tillståndsmyndighet för amatörradio. Läs mer om hur man blir radiomatör här.

Referenser

Det finns många bra böcker om amatörradio och en del av dem kan köpas från SSAs Hamshop, t ex:
  • "SSAs Trafikhandbok"
  • "Möt världen genom etern" är en kursbok för amatrradiolicens från SSA
  • "ARRL Handbook" ges ut årligen av Amateur Radio Relay League i USA
  • "VHF/UHF Handbook" är en stor handbok om amatörradio på höga frekvenser

Namn: Ebbe Kvist
Adress: Björnskogsgränd 145
Ort: 162 46 Vällingby
epost:SM0EPM@ebbe.nu
Senaste uppdatering: 2015-01-29
Valid HTML 4.01 Transitional