SM0EPM's hemsida

Sändningsfrekvenser för amatörradio

Utdrag ur Post och Telestyrelsens bestämmelser


De för radioamatörerna upplåtna frekvenserna för amatörradio återfinns i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, PTSFS 2014:5. Den trädde i kraft den 1 januari 2015. Ur föreskrifterna kan nedanstående tabell ställas upp:

Frekvensband Maxeffekt
135,7 - 137,8 kHz 1 Watt
472 - 479 kHz 1 Watt
1810 - 1850 kHz 1000 Watt
1850 - 2000 kHz 10 Watt
3500 - 3800 kHz 1000 Watt
7000 - 7200 kHz 1000 Watt
10100 - 10150 kHz 150 Watt
14000 - 14350 kHz 1000 Watt
18068 - 18168 kHz 1000 Watt
21000 - 21450 kHz 1000 Watt
24890 - 24990 kHz 1000 Watt
28000 - 29700 kHz 1000 Watt
50 - 52 MHz 200 Watt
144 - 146 MHz 1000 Watt
432 - 438 MHz 1000 Watt
1240 - 1300 MHz 1000 Watt
2400 - 2450 MHz 100 mWatt
5650 - 5850 MHz 1000 Watt
10 - 10,5 GHz 1000 Watt
24 - 24,25 GHz 1000 Watt
47 - 47,2 GHz 1000 Watt
75,5 - 81 GHz 1000 Watt
122,25 - 123 GHz 1000 Watt
134 - 141 GHz 1000 Watt
241 - 250 GHz 1000 Watt

Med "maxeffekt" menas effekt tillförd till antennsystemet som p.e.p. utom för frekvensområdet 135,7 - 137,8 kHz där effekten anges som e.r.p. och för frekvensområdet 472 - 479 kHz som e.i.r.p.

Ur 10§ i föreskriften kan bland annat läsas följande:

..."De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar.

Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradiocertifikat." ...

..."Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Sändare- och mottagarestationens anropssignaler ska användas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse.

Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi eller röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och egen anropssignal."

Namn: Ebbe Kvist
Adress: Björnskogsgränd 145
Ort: 162 46 Vällingby
epost:SM0EPM@ebbe.nu
Senaste uppdatering: 2015-02-08
Valid HTML 4.01 Transitional