SM0EPM's hemsida

Sändningsfrekvenser för amatörradio

Utdrag ur Post och Telestyrelsens bestämmelser


De för radioamatörerna upplåtna frekvenserna för amatörradio återfinns i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, PTSFS 2018:3. Den trädde i kraft den 1 november 2018. Ur föreskrifterna kan nedanstående tabell ställas upp:

Frekvensband Maxeffekt
135,7 - 137,8 kHz 1 Watt e.r.p.
472 - 479 kHz 1 Watt e.i.r.p.
1810 - 1850 kHz 200 Watt p.e.p.
1850 - 1900 kHz 10 Watt p.e.p.
1900 - 1950 kHz 100 Watt p.e.p.
1950 - 2000 kHz 10 Watt p.e.p.
3500 - 3800 kHz 200 Watt p.e.p.
5351,5 - 5366,5 kHz 15 Watt e.i.r.p.
7000 - 7200 kHz 200 Watt p.e.p.
10100 - 10150 kHz 150 Watt p.e.p.
14000 - 14350 kHz 200 Watt p.e.p.
18068 - 18168 kHz 200 Watt p.e.p.
21000 - 21450 kHz 200 Watt p.e.p.
24890 - 24990 kHz 200 Watt p.e.p.
28000 - 29700 kHz 200 Watt p.e.p.
50,0 - 52,0 MHz 200 Watt p.e.p.
144,0 - 146,0 MHz 200 Watt p.e.p.
432,0 - 438,0 MHz 200 Watt p.e.p.
1240 - 1300 MHz 200 Watt p.e.p.
2400 - 2450 MHz 100 mWatt p.e.p.
5650 - 5850 MHz 200 Watt p.e.p.
10,0 - 10,5 GHz 200 Watt p.e.p.
24,00 - 24,25 GHz 200 Watt p.e.p
47,0 - 47,2 GHz 200 Watt p.e.p.
75,5 - 81,0 GHz 200 Watt p.e.p.
122,25 - 123,00 GHz 200 Watt p.e.p.
134 - 141 GHz 200 Watt p.e.p.
241 - 250 GHz 200 Watt p.e.p.

Ur 14§ i föreskriften kan bland annat läsas följande:

..."De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar.

Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradiocertifikat." ...

..."Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Sändare- och mottagarestationens anropssignaler ska användas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse..."

"Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi eller röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och ska använda egen anropssignal."

Namn: Ebbe Kvist
Adress: Björnskogsgränd 145
Ort: 162 46 Vällingby
epost:SM0EPM@ebbe.nu
Senaste uppdatering: 2018-11-01
Valid HTML 4.01 Transitional